Marca SCHAEBENS - Ecologică și Neutru din Punct de Vedere Climatic

Începând cu 1 august 2018, atât produsele Schaebens, cât și compania în sine au adoptat o poziție de Neutralitate Climatică. Acest demers a făcut din Schaebens primul producător de bunuri de larg consum din Germania care a transformat întreaga sa gamă de produse într-o inițiativă climatică neutră.

CONTEXTUL

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai presante provocări globale ale secolului nostru. Fiecare dintre noi contribuie inevitabil la emisiile de gaze cu efect de seră, iar la nivel de companie, acestea pot proveni din diverse surse, cum ar fi ambalajele, materiile prime utilizate, procesul de producție, consumul de energie electrică, transportul angajaților și multe altele. Aceste emisii cresc concentrația gazelor cu efect de seră în atmosferă, accentuând fenomenul de încălzire globală și schimbările climatice asociate. Prin urmare, este esențial ca companiile să își minimizeze impactul lor asupra mediului și să aducă o contribuție la reducerea emisiilor globale de gaze cu efect de seră.

CE ÎNSEAMNĂ NEUTRALITATE CLIMATICĂ?

Neutralitatea climatică înseamnă că o entitate sau o activitate nu are un impact negativ semnificativ asupra climei. Acest lucru se realizează prin evitarea sau minimizarea emisiilor de gaze cu efect de seră și prin compensarea celor rămase. Procesele și resursele sunt gestionate în mod eficient pentru a minimiza amprenta de carbon. Orice emisii care nu pot fi eliminate sau reduse sunt compensate prin susținerea proiectelor de protecție a climei certificate. Aceste proiecte pot fi realizate în orice parte a lumii, contribuind la reducerea emisiilor globale de gaze cu efect de seră. Companiile pot să compenseze emisiile prin sprijinirea unor astfel de proiecte în țări în curs de dezvoltare, în conformitate cu Mecanismul de Dezvoltare Curată (CDM) al Protocolului de la Kyoto.

Această măsură nu se referă doar la reducerea poluării aerului, ci și la contribuția la eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice prin sprijinirea proiectelor de protecție a climei în zonele care au nevoie de ajutor.